Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Dit is de website van de Petrasschool, school voor Speciaal Basis Onderwijs Eindhoven.

Indien u meer informatie wilt over de Petraschool dan hier wordt vermeld, neemt u dan even contact op met de school om een (telefonische) afspraak te maken.

We wensen u en uw kind een plezierig schooljaar toe!

Team Petraschool.

AGENDA

5 juli

School om 13.00 uit.

Start Zomervakantie

19 augustus

leerlingen weer naar school

PETRASCHOOL MISSIE

SBO Petraschool biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen en behoeften. De leerlingen ontwikkelen zich binnen een innovatieve en eigentijdse leeromgeving met als doel zelfstandig te kunnen functioneren in een continu veranderende maatschappij.

VISIE

Hoi, ik ben Petra!

Op de Petraschool hebben we een Professionele schoolcultuur. We spreken elkaar aan, werken voortdurend aan onze eigen ontwikkeling en zetten de ontwikkeling van de kinderen op onze school voorop.

We zijn Empathisch naar elkaar en naar de kinderen, met een basishouding van vertrouwen.

We werken Talentgericht door het inzetten van onderwijsactiviteiten zoals: kookles, naailes, smaakles, techniekles en culturele activiteiten. Dit bieden wij ook in ons naschoolse aanbod aan.

We monitoren de Resultaten op teamniveau, groepsniveau en op individueel niveau om ervoor te zorgen dat we groeien als team en als kind.

Onze Ambitie is om met 70% van onze leerlingen een uitstroom naar het VMBO te behalen.

ik ben PETRA
ik ben APPIE

Hoi, ik ben Appie!

Op de Petraschool hechten we ons aan Authenticiteit. We zorgen ervoor dat je jezelf mag zijn en jezelf kent, om zo je eigen ik te versterken en te werken aan de ontwikkeling van jouw talent.

We werken aan Persoonlijke ontwikkeling. We groeien in vaardigheden, kennis en eigenheid, zodat we de juiste keuzes kunnen maken nu en in de toekomstige tijd.

We vinden Plezier op school en in leren belangrijk. Spelenderwijs, betrokken en gemotiveerd in de klas, op de Petraschool is iedereen in zijn sas.

We zijn Innovatief. We stimuleren om het op een andere manier te proberen, iets nieuws te creëren; dat noemen we innovatief leren.

Eigenaarschap vinden we belangrijk. We ondersteunen en leren kinderen om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen keuzes, spullen en werk, zo word je zelfstandig en sterk.