Indien u de directeur wilt spreken, kunt u telefonisch een afspraak maken, tussen 8.30 uur en 14.30 uur:

De groepsleerkrachten onderhouden het contact met thuis via de ouderavond, inloopavonden, telefoontjes, school-app en/of mail. In uitzonderlijke gevallen via een heen en weer schrift. Mocht u met de groepsleerkracht tussendoor over uw kind willen praten, dan kunt u altijd de school bellen voor een afspraak, liefst na 14.45 uur.